Mann og dame ben som står i vannet

Gradering av åreknuter

For å lettere forstå og beskrive hvordan åreknuter påvirker oss, har en alvorlighetsgradering blitt utviklet. Denne klassifiseringen kalles for CEAP. Graderingsskalaen ble utviklet etter et konsensusmøte i USA i 1995. Et antall spesialister fra hele verden kom overens om å dele gradering av åreknuter inn i seks alvorlighetsgrader.

De aller fleste mennesker (80-85%) havner i alvorlighetsgrad 1 og 2. Grad 1 og 2 anses å være medisinsk ukomplisert, dette er altså kosmetiske tilfeller. Åreknuter i disse stadiene utvikler seg sjelden til å bli medisinske.

Har du åreknuter med alvorlighetsgrad 3-6 skal du definitivt bli undersøkt av en lege (enten hos fastlege eller ta direkte kontakt med oss hos Åreknuteekspertene). Dette er medisinske tilfeller og kan gi store medisinske plager.

Åreknuter kan forårsake årebetennelse (“ufarlig” blodpropp). Dette er ikke livstruende, men kan gi rødhet, sårhet og smerter.

Vanlige plager er tyngdefornemmelse, spenning, verking, trøtthet og kløe. Det finnes mange andre tilstander som kan gi liknende plager. Derfor kan man aldri love at en behandling vil gi symptomfrihet.

Ikke medisinsk indikasjon

Åreknutegrad 1

Grad 1: Sprengte blodkar (Årenett)

 • aldri medisinsk indikasjon for behandling
 • 85% av befolkningen over 60 år har det
 • behandles med injeksjoner eller YAG-laser
 • det er ikke en sikker kobling til åreknuter, derfor er en ultralydundersøkelse viktig også ved sprengte blodkar/årenett.

Ikke medisinsk indikasjon

Åreknutegrad 2

Grad 2: Åreknuter (Varicer)

 • 3-4 mm brede eller større
 • slyngende under huden
 • synlige i stående posisjon
 • kan forsvinne i liggende posisjon og da bli som et søkk.
 • kan utvikles til leggsår, men risikoen er lav

Medisinsk indikasjon

Åreknutegrad 3

Grad 3: Åreknuter med kronisk ankel/leggødem (Varicer + kronisk ødem)

 • hevelse uten hudforandringer

Medisinsk indikasjon

Åreknutegrad 4

Grad 4: Åreknuter med hudpigmentering (Eksem/Hudfortykkelse/Pigmentering)

 • pigmentering
 • hudforandring (stiv/hard hud)
 • eksem

Medisinsk indikasjon

Åreknutegrad 5

Grad 5: Åreknuter med et bensår som har grodd (Tilhelet leggsår)

 • leget leggsår

Medisinsk indikasjon

Åreknute grad 6

Grad 6: Åreknuter med et bensår som ikke har grodd (Venøst leggsår)

 • åpent leggsår