Injeksjonsbehandling og sprengte blodkar

På bakgrunn av ultralydundersøkelsen, bestemmer karkirurgen om denne metoden skal benyttes, enten i kombinasjon med laser eller alene. Dette er oftest nødvendig hos pasienter som er tidligere opererert.

Middelet som sprøytes inn i åren gjør at åren kollapser, og blodgjennomstrømningen opphører. Denne injeksjonen gjøres av karkirurg under ultralydveiledning. I en lavere konsentrasjon, kan dette middelet også benyttes til behandling av sprengte blodkar. Dette er da en kosmetisk overflatebehandling, og kalles sklerosering.

Sprengte blodkar

Sprengte blodkar eller årenett skyldes ikke nødvendigvis åreknuter (kan også oppstå pga. hormonelle forandringer, graviditet, overvekt og alder bl.a).

85% av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar. Sprengte blodkar er mindre enn 3 mm og i likhet med åreknuter rammer det like mange menn som kvinner. I noen tilfeller blir sprengte blodkar blekere etter en åreknuteoperasjon, men det kan gå opp mot 6 mnd før man ser bedring.

Ønsker du å behandle dine sprengte blodkar bruker vi injeksjonsbehandling / sklerosering (med legemiddelet Aetoxysklerol) og YAGlaser (overflatelaser, 1030 nm). Behandlingen må ofte gjentas for å oppnå et resultat man er fornøyd med. Alt fra 2-5 ganger, både ved sklerosering og YAGlaser. Du vil ikke se det varige resultatet før etter 4-6 mnd. Du skal bruke støttestrømpe grad 1 på dagtid i 4 dager og være fysisk aktiv. Er du i sola skal du bruke solfaktor 30 i ca. 3 mnd. Noen har så mye sprengte blodkar at det krever jevnlig behandling, det vil altså aldri forsvinne helt.

Bivirkninger ved injeksjonsbehandling / skelrosering:

  • Brunpigmentering:           5% (forsvinner gradvis i løpet av 1-2 år)
  • Ikke synlig bedring:         10%
  • Infeksjon i innstikksted
  • Karirritasjon:                  1/100
  • Allergisk reaksjon:           1/>1000
  • Hudnekrose/sårdannelse: 1/10.000

Ønsker du å vite mer om Sklerosering? Les mer her…