Sprengte blodkar / Injeksjonsbehandling

Over 85 % av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar/årenett, også kalt spindelårer. Sprengte blodkar skyldes ikke nødvendigvis åreknuter.


Injeksjonsbehandling

På bakgrunn av ultralydundersøkelsen, bestemmer karkirurgen om denne metoden skal benyttes, enten i kombinasjon med laser eller alene. Dette er oftest nødvendig hos pasienter som er tidligere opererert.

Middelet som sprøytes inn i åren gjør at åren kollapser, og blodgjennomstrømningen opphører. Denne injeksjonen gjøres av karkirurg under ultralydveiledning. I en lavere konsentrasjon, kan dette middelet også benyttes til behandling av sprengte blodkar. Dette er da en kosmetisk overflatebehandling, og kalles sklerosering.


Sprengte Blodkar

Sprengte blodkar eller årenett skyldes ikke nødvendigvis åreknuter (kan også oppstå pga. hormonelle forandringer, graviditet, overvekt og alder bl.a).

85% av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar. Sprengte blodkar er mindre enn 3 mm og i likhet med åreknuter rammer det like mange menn som kvinner. I noen tilfeller blir sprengte blodkar blekere etter en åreknuteoperasjon, men det kan gå opp mot 6 mnd før man ser bedring.

Ønsker du å behandle dine sprengte blodkar bruker vi injeksjonsbehandling / sklerosering (legemiddel) og YAGlaser (overflatelaser, 1030 nm). Behandlingen må ofte gjentas for å oppnå et resultat man er fornøyd med. Alt fra 2-5 ganger, både ved sklerosering og YAGlaser. Du vil ikke se det varige resultatet før etter 4-6 mnd. Du skal bruke støttestrømpe grad 1 på dagtid i 4 dager og være fysisk aktiv. Er du i sola skal du bruke solfaktor 30 i ca. 3 mnd.

Noen har så mye sprengte blodkar at det krever jevnlig behandling, det vil altså aldri forsvinne helt.


Etter behandling

 • I noen tilfeller blir sprengte blodkar/årenett blekere etter en åreknutebehandling, men det kan gå opp til 6 mnd. før du ser endring
 • Dersom du ønsker å gjøre noe med sprengte blodkar kan du prøve sklerosering/injeksjon, ved bruk av et middel. Dette kaller vi sklerosering. Vi sprøyter inn en vevsirriterende væske, som utløser en reaksjon i åreveggen slik at den kleber seg sammen og hindrer blodgjennomstrømming
 • Etter behandlingen kan det oppstå rødhet og lett kløe på innstikkstedet. Årene kan bli mer synlige en tid etter behandling, før det koagulerte blodet gradvis og naturlig skilles ut av kroppen
 • Sklerosering må ofte gjentas flere ganger, gjerne 2 – 5 ganger. Noen få opplever liten eller ingen bedring.
  Du må selv vurdere om du trenger/ønsker videre behandling.
 • Det kan gå inntil 6 måneder før du ser endelig resultat av behandlingen
 • Etter sklerosering skal du bruke solfaktor 30 eller høyere i 1 måned.
 • Bruke støttestrømpe grad 1 på dagtid i 2-3 dager etter sklerosering (ved dyp skumbehandling, 7 dager)
 • Sklerosering kombineres ofte med YAG-laser (overflatelaser).

Bivirkninger ved injeksjonsbehandling / sklerosering:

 • Brunpigmentering:     5% (Brunpigmentering kan forekomme hos 1-10%.
  Forsvinner gradvis i løpet av 1-2 år)
 • Ikke synlig bedring:    10% (Liten eller ingen effekt)
 • Infeksjon i innstikksted     
 • Karirritasjon:   1/100
 • Allergisk reaksjon:    1/>1000
 • Hudnekrose/sårdannelse:    1/10.000 (1/10.000 kan statistisk få sår i behandlet område)

Ønsker du å vite mer om Sklerosering? Les mer her…


Skal du behandles for sprengte blodkar med injeksjonsbehandling?

Husk å ta med kompresjonsstrømpe grad 1.