Sprengte blodkar / Injeksjonsbehandling

Over 85 % av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar/årenett, også kalt spindelårer. Sprengte blodkar skyldes ikke nødvendigvis åreknuter.


Injeksjonsbehandling

På bakgrunn av ultralydundersøkelsen, bestemmer karkirurgen om denne metoden skal benyttes, enten i kombinasjon med laser eller alene. Dette er oftest nødvendig hos pasienter som er tidligere opererert.

Middelet som sprøytes inn i åren gjør at åren kollapser, og blodgjennomstrømningen opphører. Denne injeksjonen gjøres av karkirurg under ultralydveiledning. I en lavere konsentrasjon, kan dette middelet også benyttes til behandling av sprengte blodkar. Dette er da en kosmetisk overflatebehandling, og kalles sklerosering.


Sprengte Blodkar

Sprengte blodkar eller årenett skyldes ikke nødvendigvis åreknuter (kan også oppstå pga. hormonelle forandringer, graviditet, overvekt og alder bl.a).

85% av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar. Sprengte blodkar er mindre enn 3 mm og i likhet med åreknuter rammer det like mange menn som kvinner. I noen tilfeller blir sprengte blodkar blekere etter en åreknuteoperasjon, men det kan gå opp mot 6 mnd før man ser bedring.

Ønsker du å behandle dine sprengte blodkar bruker vi injeksjonsbehandling / sklerosering (legemiddel) og YAGlaser (overflatelaser, 1030 nm). Behandlingen må ofte gjentas for å oppnå et resultat man er fornøyd med. Alt fra 2-5 ganger, både ved sklerosering og YAGlaser. Du vil ikke se det varige resultatet før etter 4-6 mnd. Du skal bruke støttestrømpe grad 1 på dagtid i 4 dager og være fysisk aktiv. Er du i sola skal du bruke solfaktor 30 i ca. 3 mnd.

Noen har så mye sprengte blodkar at det krever jevnlig behandling, det vil altså aldri forsvinne helt.

Etter behandling

 • Over 85 % av befolkningen over 60 år har sprengte blodkar/årenett. Sprengte blodkar skyldes ikke nødvendigvis åreknuter.
 • I noen tilfeller blir sprengte blodkar/årenett blekere etter en åreknutebehandling, men det kan gå opp til 6 mnd. før du ser bedring.
 • Dersom du ønsker å gjøre noe med sprengte blodkar kan du prøve sklerosering, en injeksjon med et middel som heter Aethoxysklerol 0,5 %. Det er en vevsirriterende væske, som utløser en reaksjon i åreveggen slik at den kleber seg sammen og hindrer blodgjennomstrømming.
 • Etter behandlingen kan det oppstå rødhet og lett kløe på innstikkstedene.
 • Hos de fleste vil årenettet bli gradvis blekere, men det kan gå inntil 6 måneder før du ser det endelige resultat av en behandling.
 • Sklerosering må ofte gjentas flere ganger, gjerne 2 – 5 ganger for å oppnå et best mulig kosmetisk resultat. Du må selv vurdere om du trenger/ønsker videre behandling.
 • Noen få opplever at sklerosering gir liten eller ingen effekt.
 • Bruk støttestrømpe grad 1 på dagtid i 2 dager etter sklerosering. Ta med støttestrømper dersom du allerede har det, hvis ikke så er det mulig å kjøpe hos oss.

Bivirkninger ved injeksjonsbehandling / sklerosering:

 • Brunpigmentering kan forekomme hos 1-10%. Som oftest forsvinner dette i løpet av 2-3 år.
 • 1/10.000 kan få sår i behandlet område.
 • Forbigående synsforstyrrelser (flimring) 10-30 min (svært sjeldent)

Ønsker du å vite mer om Sklerosering? Les mer her…

Pris for sklerosering:

Sklerosering koster inntil kr 3.000,- per behandling.

Husk å ta med kompresjonsstrømpe grad 1, ved behandling.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon: 400 44 600.
Utenom åpningstid når du Sissel Finvold, operasjonssykepleier, på tlf: 905 91 100.

Vennlig hilsen oss hos Åreknuteekspertene AS