Ben med bandasje etter operasjon

Kvalitetssikring: DBO

DBO er gjennomgående på alle våre avdelinger, det vil si at disse tre grunnprosessene blir utført likt av alle våre medarbeidere.

I tillegg til disse tre hovedprosessene har vi stort fokus på informasjon gjennom hele pasientforløpet. Fra første kontakt i telefon, til pasienten har vært på avslutningskontroll.

Diagnostikk; klinisk + ultralyd
Behandling; sikkert, effektiv og minimalinvassivt (ingen snitt)
Oppfølging; alle pasienter kalles inn etter ca 12 måneder – klinisk, ultralyd, pasientfornøydhet

Nettverk

  • Karkirurg Thomas Hayes er medlem av Den Norske Legeforening og Norsk Karkirurgisk Forening.