Målsettinger

Tre målsettinger for behandling av åreknuter.

  1. Åreknuten(e) skal bli fjernet
  2. Resultatet skal se fint ut
  3. Behandlingen skal være varig, dvs. at risikoen for tilbakefall skal minimeres
    (Det gjøres oppmerksom på at årer som er friske ved behandlingen, senere kan oppstå klaffesvikt i. Det kan da dannes åreknuter i nye områder.)

Viktigheten av grundig forundersøkelse ved  første konsultasjon kan ikke understrekes nok.
Dette forutsetter  kirurg som har stor erfaring med ultralydundersøkelse av venesystemet/ samleåresystemet.

Etterbehandling av åreknuter har en mindre god suksessrate og krever mer kompetanse. Det kan være vanskelig å bryte sirkelen av tilbakefall av åreknuter. Hos oss er det likevel større sannsynlighet for at denne sirkelen kan brytes da metoden vi benytter er svært presis og våre behandlere har stor erfaring

 

Pasienter som tidligere er behandlet for åreknuter kan være vanskeligere å behandle og krever derfor mer kompetanse.