Kvalitetssikring: SVC Standard – DBO

DBO er gjennomgående på alle våre avdelinger, det vil si at disse tre grunnprosessene blir utført likt av alle våre medarbeidere.

I tillegg til disse tre hovedprosessene har vi stort fokus på informasjon gjennom hele pasientforløpet. Fra første kontakt i telefon, til pasienten har vært på avslutningskontroll.

Diagnostikk; klinisk + ultralyd
Behandling; sikkert, effektiv og minimalinvassivt (ingen snitt)
Oppfølging; alle pasienter kalles inn etter ca 12 måneder – klinisk, ultralyd, pasientfornøydhet

Nettverk

  • Karkirurg Anders Holberg er medlem av den svenske Medical Association og Svensk Kirurgisk Forening.
  • Karkirurg Thomas Hayes er medlem av Den Norske Legeforening og Norsk Karkirurgisk Forening.
  • Kirurg Gunnleiv Birkeland, spesialist i generell kirurgi og medlem i Den Norske Legeforening.

I tillegg er Åreknuteekspertene SVC medlem av de internasjonale karforeningene The Scandinavian Society of Phlebology, American Venous Forum, American Collage of Phlebology og European Society of Phlebology.