SVC forskningsstiftelse

Høsten 2011 ble SVC Forskningsstiftelse grunnlagt. Målet ved stiftelsen er å finansiere venøs forskning i Norge og Sverige. Stiftelsen har et uavhengig styre og det blir finansiert ved en årlig avsetning fra virksomheten.

Foreløpig har stiftelsen iverksatt en studie på bruk av EndoVenøsLaser (EVL) vs. åpen kirurgi (Stripping) sett i lys av tilhelingsgraden av venøse bensår. Det er også iverksatt en retrospektiv gjennomgang av SVC sitt eget materiale i Sverige der vi ser på resultatet av EVL behandling på 500 sårpasienter.

Alle som arbeider med venøse sykdommer i Norge og Sverige kan søke støtte fra forskningsstiftelsen.