Priser for behandling av åreknuter

Prisene inkluderer forundersøkelse med ultralyd, nødvendige kontroller i ett år og avsluttende kontroll etter ca. 12 mnd.

Åreknuteekspertene benytter en kombinasjon av EndoVenøsLaser, fjerning av synlige åreknuter (lokale ekstirpasjoner), dyp sklerosering (Ultralyd veiledet skum injeksjon) og sklerosering. Pris blir oppgitt etter forundersøkelsen da denne danner grunnlaget for behandlingsform.

Ett ben: Fra Kr. 10.000,- til Kr. 23.000,-

* Eksakt pris blir oppgitt etter forundersøkelse.

To ben: Fra Kr. 16.000 til Kr. 37.000,-

* Eksakt pris blir oppgitt etter forundersøkelse.

Sprengte Blodkar med Sklerosering (injeksjoner): Fra Kr. 4.000,- til Kr. 6.000,-.

* Per behandling for 2 ben.

Inkludert: Dersom det fortsatt er klaffesvikt  i laserbehandlet åre, behandler vi denne og nyoppståtte åreknuter som følge av dette, kostnadsfritt (ca. 4% av alle behandlinger). Dette forutsettes at det oppdages senest på avslutningskontrollen. Behandling av årenett/sprengte blodkar er ikke inkludert.

FORUNDERSØKELSE: Kr. 1.200,- (Trekkes fra ved booking av behandling)

Ovenstående priser er regulert i henhold til prisindeks og er gjeldende fra 1.2.23