Sandra Hasle Johansen

Sykepleier

Sandra Hasle Johansen

Sykepleier

Sandra Hasle Johansen er utdannet sykepleier fra Lovisenberg diakonale høgskole og har
jobbet hos Åreknuteekspertene siden 2018.

Socials