Thomas Hayes

Daglig leder / Karkirurg

Thomas startet sin utdanning til lege ved UIB, Bergen 1987 og var ferdig utdannet ved UIO, Oslo 1993.

  • Turnustjeneste ble utført ved Nordland Sentralsykehus i Bodø, og distriktsturnus på Myre i Vesterålen.
  • Fra sommeren 1995, tjenestegjorde han som lege i Luftforsvaret i Bodø frem til sommeren 1996. Påbegynte nå sin kirurgiske utdanning som assistentlege ved Nordland Sentralsykehus frem til vinter 2000.
  • Flyttet til Tønsberg og fortsatte som assistentlege i kirurgi på Sykehuset i Vestfold til 2005, som fast ansatt overlege i karkirurgi fra 2004.
  • 2005-2006 ble spesialist utdanningen fullført ved Oslo Universitetessykehus, Aker.
  • Fra høst 2006 avd. sjef ved karkir. avd. Sykehuset i Vestfold frem til 2011.
  • Oppstart deltid Åreknuteekspertene høst 2010, og på fulltid med åreknute utredning/behandling fra 2011 til dags dato. I løpet av denne perioden har han rukket å behandle flere tusen pasienter med moderne behandlingsmetoder, og dermed en av de i Norge med mest kompetanse innenfor åreknutebehandling i Norge.

For å holde «pulsårekirurgikunnskapene» vedlike, har han valgt å gå i vikariat i 60% stilling ved Hjerte, Lunge og Kar avdelingen ved Oslo Universitetssykehus Aker 2016.

Socials